Unknown

 Det er idag kome forbod mot organsierte treningar og konkurransar i idretten. Dette forbodet vil gjelda inntil vidare. 

Når det gjeld trening, oppmodar me medlemmane våre om å trena på eiga hand og etter avtale med foreldra. 

Så møtest me vonleg til fellestrening om ikkje så alt for lenge. 

breddeaktiviteter-stoppes-ut-april

 

Mvh

Styret