Langrennsmiljøet i Bjørgum IL er i blomstring. Som medeigarar i Voss ski- og tursenter har
me det beste grunnlaget for å stimulere til gode prestasjonar i skisporet. Me har også
lovande løparar i samarbeidssatsinga Vossalangrenn. Dei seinare åra har interessa vore
aukande, og det er stor deltaking på både trening og karusellrenn.